POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
05.10.2020
Typ akce: Tisková zpráva

Potenciální skupiny látek z odpadů přírodního charakteru se nově na Lesnické a dřevařské fakultě (LDF MENDELU) získávají během několika desítek minut. Při zvýšené teplotě (volitelné do 200 °C) a za 100-násobně vyššího tlaku vůči atmosferickému se nyní může extrahovat rychleji a zároveň s nižší spotřebou rozpouštědel. Automatický extraktor Dionex ASE od firmy Thermo Fisher byl financován z projektu VALID – „Added Value from Residuals“ (přeloženo jako „přidaná hodnota z reziduí“), který je na Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií řešen od ledna 2020. Uplatnění nalezne nejen v získávání proteinů z pivovarského mláta, fenolických extraktiv ze dřeva a polyfenolů z vinařského mláta, ale také i jiných látek.

Vedoucím partnerem tohoto dvouletého projektu je detašované pracoviště vídeňské univerzity BOKU v Tullnu – Ústav technologie dřeva a obnovitelných surovin. Na pozici partnera jsou brněnský Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF MENDELU), rakouský Institut chemie obnovitelných surovin (BOKU) a dále strategičtí partneři IMC FH Krems a Kompetenzzentrum Holz. Spolupráce je umožněna programem přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika, kterého hlavním cílem je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací v programovém území.

Pro více informací sledujte web projektu nebo sledujte FB.