ACHTUNG! Informationen zu der neuen Förderperiode 2021-2027 finden Sie auf der neuen Website interreg.at-cz.eu.

Betlémářství

Krippenwesen von Třebíč

Kovářství

Schmiedekunst

Fassbinderei

Bednářství – Miroslav Vrtěna Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina

Centrum tradiční lidové kultury - prostory

Das Volkskulturzentrum - Räumlichkeiten