POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
13.05.2019 - 17.05.2019
Druhý týden pilotního projektu probíhal 13.05.2019 – 17.05.2019 v rakouském Steyru, v kampusu UAS Upper Austria, za účasti celkem 21 osob – 10 účastníků z UAS Upper Austria a 11 účastníků z VSTE v Českých Budějovicích. Mezi účastníky byli krom obou projektových týmů i zástupci všech studijních oborů zahrnutých v projektu (doprava a logistika, informatika, strojírenství, stavebnictví), představitelé vysokoškolského výzkumu a učitelé.
Typ akce: Workshop
01.04.2019 - 12.10.2019
První část pilotního projektu k projektu CLIL proběhla ve dnech 01.04.2019 – 12.04.2019 na půdě VSTE v Českých Budějovicích. Probíhala ve dvou fázích: prezenční a online. Ze strany VSTE se projektu zúčastnilo 16 osob, ze strany rakouského partnera osob 9. Účastníky byli studenti, vyučující i experti z praxe z oborů logistiky, informatiky, e-learningu, didaktiky a pedagogiky i vysokoškolského výzkumu.
Typ akce: Workshop
19.11.2018
Bilaterální síťové setkání „Development of Human Resources in Czech-Austrian cross-border region“. Stěžejním tématem síťového setkání je investiční priorita 10a:„Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení“.
Typ akce: Workshop
25.10.2018
První pracovní setkání nových projektových partnerů (ČR) s rakouským projektovým týmem
Typ akce: Ostatní
21.06.2018

Typ akce: Workshop
18.05.2018 - 19.05.2018

Typ akce: Konference
14.09.2017 - 15.09.2017
Workshop k projektu Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka ATCZ62 - CLIL jako výuková strategie na vysoké škole Clarion Congress Hotel, České Budějovice
Typ akce: Workshop
17.05.2017 - 19.05.2017
Konference a prezentace výsledků v projketu. Gaisch, M., Rammer, V., Hrušková, L., Krátká, J., Mádlová, G. Content language integrated learning as a driver for enhanced graduate employability? A cross-cultural study between Austria and the Czec
Typ akce: Konference
25.04.2017 - 25.04.2017
Setkání pracovního týmu hlavního partnera s vedením Ústavu a rakouského projektového partnera.
Typ akce: Prezentace
03.04.2017
Konference IBIMA, prezentován příspěvek The Efficiency of early learning of foreign languages
Typ akce: Konference
03.02.2017 - 03.02.2017
Informace o projektových aktivitách a finančních prostředcích. Koordinace modulů, tvorba webových stránek.
Typ akce: Ostatní