POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.09.2017 - 15.09.2017
Typ akce: Workshop

Workshop k projektu Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka ATCZ62 - CLIL jako výuková strategie na vysoké škole Clarion Congress Hotel, České Budějovice

http://clil.vstecb.cz/wp-content/uploads/2017/06/workshop_pozvanka.pdf