POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
19.11.2018
Typ akce: Workshop

Bilaterální síťové setkání „Development of Human Resources in Czech-Austrian cross-border region“. Stěžejním tématem síťového setkání je investiční priorita 10a:„Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení“.

Síťové setkání umožnilo seznámení se s projektovými partnery a rozvoj stávajících projektových námětů či konceptů s potenciálními partnery a jejich projednání s regionálními subjekty. Byl prezentován projekt a jeho výstupy.