POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.04.2019 - 12.10.2019
Typ akce: Workshop

První část pilotního projektu k projektu CLIL proběhla ve dnech 01.04.2019 – 12.04.2019 na půdě VSTE v Českých Budějovicích. Probíhala ve dvou fázích: prezenční a online. Ze strany VSTE se projektu zúčastnilo 16 osob, ze strany rakouského partnera osob 9. Účastníky byli studenti, vyučující i experti z praxe z oborů logistiky, informatiky, e-learningu, didaktiky a pedagogiky i vysokoškolského výzkumu.

Projekt CLIL (Content and Language Integrated Learning – Obsahově a jazykově integrované učení) je součástí programu Interreg. Jeho cílem je připravit interaktivní výukové materiály v češtině, němčině a angličtině pro základní technické obory – informatika, doprava a logistika, stavebnictví a strojírenství. Součástí projektu jako jeden z jeho výstupů je i pilotní projekt, jehož cílem je ověřit připravené výstupy projektu v praxi.

V rámci pilotního projektu byly zorganizovány dvě akce:

  • První týden pilotního projektu proběhl ve dnech 1.04.2019 – 12.04.2019 na VŠTE v Českých Budějovicích. Skládal se ze dvou fází: online a prezenční. Z rakouské strany se prvního týdne zúčastnilo 9 osob, ze strany české pak osob 16 – studentů, učitelů a odborníků z oblasti logistiky, informatiky, e-learningu, didaktiky a pedagogiky i výzkumní pracovníci obou institucí.
  • Druhý týden pilotního projektu se konal zhruba o měsíc později (13.05.2019 – 17.05.2019) na rakouské UAS Upper Austria, v kampusu ve Steyru. Tohoto týdne se zúčastnilo 10 osob z UAS Upper Austria a 11 osob z  VŠTE v Českých Budějovicích. I v tomto případě se projektu účastnili učitelé i studenti oborů logistiky, informatiky, strojního i stavebního inženýrství, odborníci na oblast didaktiky i představitelé vysokoškolského výzkumu.

Připravené moduly a e-learningové materiály mohly být v rámci pilotního projektu posouzené z nejrůznějších hledisek vzhledem k odbornosti a různému odbornému zaměření účastníku pilotního projektu. To spolu s možností získat názor studentů i učitelů pro projekt znamenalo velkou přidanou hodnotu.

Cílem pilotního projektu byla spolupráce a výměna zkušeností studentů, učitelů a odborníků z obou partnerských univerzit. Pilotní projekt sestával ze dvou výukových pobytů v Rakousku a České republice. Byli osloveni studenti a učitelé z oborů logistiky, informatiky, strojírenství, stavebnictví, didaktiky, e-learningu a vysokoškolského výzkumu za účelem vyzkoušení a zhodnocení vybraných modulů vytvořených v rámci aplikace Quizlet a připravených e-learningových materiálů. Pilotní projekt byl zaměřen na praktickou implementaci projektových výstupů. Účastníci se také zúčastnili několika odborně zaměřených přednášek, exkurzí a akcí. Přednášky a kurzy proběhly v angličtině, češtině i němčině.

Protože se projekt CLIL z velké části zabývá přípravou modulů pro e-learningovou výuku a také přípravou online materiálů, první týden pilotního projektu z velké části probíhal online. Cílem bylo zjistit, zda jsou připravené moduly studentům i učitelům srozumitelné a zda jsou použitelné i při samostudiu, a také zda obsah modulů je vhodný pro uživatele na obou stranách hranice.

Druhý týden pilotního se z části překrýval s konferencí CCBC ve Steyru, a to jednak jak z důvodu splnění požadavku diseminace projektu, tak z důvodu získání co nejrozsáhlejší zpětné vazby ze strany odborníků. Díky částečnému propojení konference a pilotního projektu také měli účastníci možnost setkat se s odborníky a studenty všech čtyř oborů zapojených v projektu i z ostatních zemí.

Galerie