POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.05.2017
Typ akce: Konference

Odborná mezinárodní konference "Zahradní pedagogika" se konala 12. a 13. Května na DIE GARTEN TULLN jako dvoudenní zahajovací akce projektu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika EDUGARD – Education in Gardens mezi Českou republikou a Rakouskem

 

 

Přeshraniční zahradní pedagogika

 

Odborná konference Zahradní pedagogika se konala 12. a 13. Května na DIE GARTEN TULLN jako dvoudenní zahajovací akce projektu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika EDUGARD – Education in Gardens mezi Českou republikou a Rakouskem. „Odborná konference Zahradní pedagogika směřovala na mezinárodní publikum, které sestávalo z pedagogů, studentů pedagogických škol i zástupců organizací v oblasti životního prostředí a zahradní pedagogiky“, tolik LABg. Mag. Alfred Riedl, prezident „Natur im Garten“.

 

První den se uskutečnily exkurze na zahradně-pedagogické vzorové projekty v Dolním Rakousku. Druhý den byl připraven jako mezinárodní odborný den, v rámci kterého hovořili referenti z Evropy i zámoří o aktuálních tématech jako game-based learning, environmental storytelling, školní zahrady a úpravy prostranství pod širým nebem a vzdělávání. Renomovaní přednášející Dorit Haubenhofer – Vysoká škola pro pedagogiku zemědělství a životního prostředí (AT), Wolfgang Palme – Cityfarm Schönbrunn (AT), DI Katja Batakovic – spolek „Natur im Garten“ (AT), PhD Dilafruz Williams – Portland State University (USA), Martin Maudsley (UK), Ing. Vlasta Hábová (CZ), Arnau Amat – University of Vic (ESP), Dr. Dorothee Benkowitz – Pedagogická vysoká škola Karlsruhe (DE) přednášeli o svých zkušenostech před četným publikem. Po oba dva dny byly prezentovány workshopy na DIE GARTEN TULLN a představeny příklady dobré praxe. Akce byla bezplatná a byla tlumočena simultánně profesionálními tlumočníky do angličtiny, němčiny a češtiny.

V centru pozornosti byla zahrada jako prostor pro učení a zážitky. Místo toho, aby seděli žáci zticha v uzavřených prostorách, mohou se celostně učit v přírodě. Výuka, která je spíše zátěží pro hlavu, je doplněna bezprostředními, smyslovými a tím i trvale udržitelnými zkušenostmi. Především pro projektové vyučování a obory překračující a otevřené formy učení je venkovní prostor optimálně vhodný – nejen v biologii, ale i v jiných předmětech od češtiny, přes fyziku, chemii až po matematiku. „Zde nastupuje zahradní pedagogika: Jako propojení zahradnické a pedagogické práce využívá přírodní zahrady s přírodními a látkovými cykly a biologickou rozmanitostí jako prostor pro rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností“, vysvětluje DI Katja Batakovic, odborná vedoucí spolku „Natur im Garten“.  

Je zde možné jak zahradnické vzdělávání, tak vzdělávání v oblasti přírodovědných témat a témat životního prostředí. Zahradní pedagogika působí navíc na tělesný, duševní a sociální rozvoj dospívajících. Soustředí se na děti a mládež všech věkových kategorií a typů škol, na jejich pedagogy a studenty příslušného odborného zaměření.

Odborná konference Zahradní pedagogika se konala v rámci projektu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika EDUGARD ATCZ65 (2016 - 2019). Partneři z ČR a Rakouska chtějí v rámci tohoto projektu informovat veřejnost o tématu využití školních zahrad pro výuku, chtějí si vyměňovat zkušenosti přes hranice a ukotvit zahradní pedagogiku do vzdělávacích struktur.

Program akce a informace o přednášejících najdete zde: http://www.naturimgarten.at/veranstaltungen/tagungen-symposien/zahradni-pedagogika-12-13-kvetna-2017

Podklady z akce najdete zde: http://www.naturimgarten.at/seminare

 

Fotografie z akce najdete zde: https://www.dropbox.com/sh/ovub2bceunced6m/AACEuz52kSHZXcIrq9KKAQk0a?dl=0

Galerie