POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.12.2016
Typ akce: Ostatní

Tisková zpráva
Tisková zpráva___ Školní zahrady se stanou místem využití moderních vzdělávacích metod___ Ve Velkém Meziříčí se 21. a 22. listopadu 2016 sešli účastníci projektu EDUGARD zaměřeného na využití školních pozemků, areálů a zahrad jako místa pro vzdělávání žáků. Zástupci organizací z Rakouska a České republiky jednali o vytvoření společného vzdělávacího rámce a možnostech rozvoje zahradní pedagogiky na obou stranách hranice. Školní zahrady mají v obou zemích více než stoletou tradici. U škol se objevují už v 19. století, ale pouze v Česku se alespoň částečně zachovaly do dnešní doby. Velkou propagátorkou jejich zachování a rozvoje byla zakladatelka Chaloupek paní Květoslava Burešová a Chaloupky v této tradici pokračují. Rozhodně se však nejedná o žádný návrat do minulosti. Zahrady umožňují využití moderních vzdělávacích metod, jakými jsou badatelské vzdělávání, učení se praxí či učení se o reálném světě. Na české straně se do projektu zapojí základní školy z Kraje Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského kraje. V jeho rámci proběhne vzdělávání pedagogických pracovníků a příprava budoucích učitelů – Masarykova univerzita se zapojí v rámci předmětu Ekologické pěstitelství a Jihočeská univerzita s předmětem Školní zahrada ve výuce. Součástí budou stáže jak pro české, tak pro rakouské studenty v obou zemích. Aby úvodní jednání projektu nebylo jen teoretické, došlo i na praktický vzdělávací workshop. Lektoři ekocentra Chaloupky představili nejprve aktivity, které lze s dětmi v daném ročním období na zahradě realizovat. Poté se účastníci přesunuli přímo do základní školy Hany Benešové v Borech, aby si zde prohlédli místní zahradu a aktivity s ní spojené. Došlo i na ochutnávku mrkvové pomazánky, kterou žáci připravili z vlastnoručně sklizené mrkve či na nealkoholický ovocný punč. Nově vybudovanou zahradu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami obdivovali účastníci na Základní škole Tišnovská ve Velké Bíteši. „Zahrada je pro nás nejen místem vzdělávání a odpočinku, ale i místem, kde se setkáváme se sousedy, rodiči našich žáků a s širokou veřejností,“ pochvaluje si zdejší zahradu paní učitelka Alena Kalinová. „Když mi žák místo květiny donese do školy tašku koňského hnoje, mám z toho opravdovou radost,“ dodala pro pobavení na závěr. Tříletý projekt Edugard - ATCZ65 začal v září 2016. Ekocentrum Chaloupky jsou vedoucím partnerem celého projektu, do kterého se dále zapojila Jihočeská univerzita, Přírodní zahrady a brněnská Lipka. Rakouskou stranu zastupuje Vysoká škola z Vídně a sdružení Natur im Garten z dolnorakouského Tullnu. Projekt je podpořen z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.