POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.08.2019 - 30.08.2019
Typ akce: Tisková zpráva

Projekt Edugard se s úspěchem blíží do cíle.

Projekt Edugard se s úspěchem blíží do cíle. Většina partnerů ukončuje projektové aktivity k 31.8.2019, vedoucí partner Chaloupky o.p.s. a partner Lipka ukončují projekt k 30.9.2019.

Dlouhodobá a náročná příprava všech aktivit se vyplatila a přinesla své ovoce.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nové vzdělávací nabídky v oboru zahradní pedagogiky, které  jsou sepsány v publikaci „Zahradní pedagogika: česko-rakouský vzdělávací rámec“.

Vznikly nové učební plány pro vysokoškolské předměty a pregraduální výuku pedagogů.

Dále byly vytvořeny desítky druhů seminářů pro další vzdělávání pedagogů a vzdělávací programy pro školy.

Česko-rakouský projekt Edugard ATCZ65 byl realizován od roku 2016 do roku 2019. Ekocentrum Chaloupky, působící na Vysočině, bylo vedoucím partnerem celého projektu, do kterého se dále zapojila Jihočeská univerzita v ČB, spolek Přírodní zahrady z Jindřichova Hradce a brněnská organizace Lipka. Rakouskou stranu zastupuje Vysoká zemědělská škola z Vídně a společnost Natur im Garten z dolnorakouského Tullnu.

Projekt byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.

Období realizace projektu: IX. 2016 - IX. 2019

 

Web projektu: https://www.chaloupky.cz/edugard/

 

Ke stažení na webu:

  1. a) Publikace: rakousko – český vzdělávací rámec
  2. b) Katalog vzdělávacích zahrad
  3. c) Prezentace ze školní soutěže

Galerie