POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
11.01.2019 - 11.01.2019
Typ akce: Tisková zpráva

Vracíme zahradní pedagogiku do škol Mnoho škol má své zahrady, které přímo vybízejí k učení se venku. Využívat zahradu jako prostor k rozvíjení vědomostí a dovedností žáků podpořila česko-rakouská soutěž Pěstuj, zkoumej, vyprávěj. Soutěž vyhlásilo na podzim roku 2017 pět organizací: Přírodní zahrada, Chaloupky, Lipka, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích a Natur im Garten Tulln v Dolním Rakousku. Školní kolektivy během školního roku zpracovávaly vybrané téma – Zahradničení se zahradou i bez zahrady, Zahrada vypráví a Pokusy v zahradě.

Tisková zpráva spolku Přírodní zahrada a Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích k projektu EDUGARD, 12. 12. 2018

 


Vracíme zahradní pedagogiku do škol

 


Školní soutěž „Pěstuj, zkoumej, vyprávěj!“ v rámci projektu EDUGARD

 


Mnoho škol má své zahrady, které přímo vybízejí k učení se venku. Využívat zahradu jako prostor k rozvíjení vědomostí a dovedností žáků podpořila česko-rakouská soutěž Pěstuj, zkoumej, vyprávěj. Soutěž vyhlásilo na podzim roku 2017 pět organizací: Přírodní zahrada, Chaloupky, Lipka, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích a Natur im Garten Tulln v Dolním Rakousku. Školní kolektivy během školního roku zpracovávaly vybrané téma – Zahradničení se zahradou i bez zahrady, Zahrada vypráví a Pokusy v zahradě.


V červnu všechny práce posoudila česko-rakouská porota, která projekty hodnotila s ohledem k věkovému složení skupiny, z hlediska naplnění cílů soutěže a daného tématu. Hodnotila také inovativnost, kreativitu a propojení teoretické výuky s praktickými zkušenostmi, ale také to, jak byly práce prezentovány.


„K posouzení jsme dostali 60 velmi rozmanitých a krásných projektů ze 43 českých škol a 48 projektů z rakouských škol“ říká členka poroty Martina Petrová ze spolku Přírodní zahrada. Přesná čísla ukazují, že z Vysočiny to bylo 31 projektů z 21 škol (práce 550 dětí), z Jihočeského kraje se zúčastnilo 350 dětí z 9 škol se 13 projekty a z Jihomoravského kraje 330 dětí ze 13 škol se 16 projekty.
Nejvyššího možného počtu bodů 48 dosáhly třídy z Vysočiny - ZŠ Budišov, ZŠ Domamil, ZŠ Krásov domky, ZŠ Pyšel a ZŠ Oudoleň a také osmáci ze ZŠ a MŠ Čestice z Jihočeského kraje.


Iveta Machátová z organizace Chaloupky, která se na Vysočině dlouhodobě věnuje spolupráci se školami, konstatuje: „Nadneseně se dá říci, že čeští partneři projektu sklízejí plody svého mnohaletého úsilí. Ukázalo se, že naše práce není zbytečná. Děti i kantoři vnímají školní zahrady jako důležitou součást pro výuku na škole“.
Vítězné týmy pojedou do zahrad v rakouském Tullnu, kde pro ně bude připraven program. Na další zúčastněné čekají pobytové i jednodenní výukové programy v České republice realizované Chaloupkami, Lipkou a spolkem Přírodní zahrady.


Katalog výukových zahrad a další vzdělávání pedagogů
Partneři, kteří společně vyvíjejí a šíří nové programy se zaměřením na výuku v zahradách prezentují v rámci katalogu výukových zahrad s názvem „Kam za zahradní pedagogikou“ vzdělávací nabídku
zahradní pedagogiky. Katalog obsahuje informace o 19 zahradách a jejich vzdělávacích programech. Jedná se o vzdělávací akce pro pedagogy, ekologické výukové programy pro děti, kurzy, exkurze, stáže pro studenty, ale i akce pro veřejnost.


Odkaz na vzdělávací programy pro pedagogy na Lipce a Chaloupkách.


Projekt EDUGARD bude ukončen v srpnu 2019. Studenti mohou až do konce projektu absolvovat stáže v zahradách, které realizují zahradní pedagogiku, viz zmiňovaný katalog. Pedagogům nabízíme účast na některém ze vzdělávacích programů nebo na závěrečné odborné konferenci projektu, která se uskuteční ve dnech 17. - 18. 5. 2019 na Vysočině. Další informace budou následovat v e-mailových rozesílkách i na stránkách spolku www.prirodnizahrada.eu.
Jedním z výstupů projektu, který bude mít v regionu trvalý význam, jsou investice, které proběhly na Pedagogické fakultě JU. Dosavadní výzkumy potvrzují, že mateřské, základní i střední školy stále disponují zahradními areály, ale ve většině případů je jejich využívání více méně tradiční, převládá jejich pěstitelská funkce. Ponecháme-li stranou případný přínos pěstování běžných druhů zeleniny a ovoce pro vztah dětí a mládeže ke zdravému stravování, vidíme, že podpora enviromentálního cítění dětí pomocí praktické a tzv. badatelské výuky dětí je zatím nedostatečná. Pedagogická fakulta proto využila projektu jednak pro přípravu vlastních studentů a investovala do vlastní výukové zahrady vlastní i projektové prostředky tak, aby se stala praktickou výukovou laboratoří a budoucí učitelé nastupovali do praxe s již jinými zkušenostmi.

Zároveň byly vytvořeny kurzy pro učitele z praxe, čímž, jak věříme, se budou nové trendy ve využívání školní zahrady a školního pozemku dostávat přímo do praxe.
Prezentace výsledků projektu na půdě Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích


7. 10. 2018 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity uskutečnila společná přeshraniční prezentační akce projektu, jejímž záměrem bylo předání zkušeností k tématu zahradní pedagogika a prezentace dosavadních výsledků projektu směrem k zainteresovaným organizacím mimo projekt z ČR i ze zahraničí.

 


Kontakty:
Martina Petrová, Přírodní zahrada, z.s., 721 480 183, martina.petrova@prirodnizahrada.eu
Miroslav Procházka, Pedagogická fakulta JU, mproch@pf.jcu.cz