POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.11.2018
Typ akce: Konference

Dne 12.11.2018 se v Hotelu Gustav Mahler, Jihlava (Česká republika) konala zahajovací (Kick-off) konference, které se účastnilo 102 osob (partneři projektu a zástupci kooperace škol). Po uvítání účastníků byla přednesena motivační přednáška s názvem „Vzdělávání v postfaktickém období“. Následně proběhlo představení projektu C4PE, které provedla Pedagogická vysoká škola Dolní Rakousko (Pädagogische Hochschule Niederösterreich) a Vysočina Education. V navazující panelové diskusi se zástupci škol z České republiky a Dolního Rakouska vyjadřovali k mezinárodní spolupráci a přednesli příklady úspěšné spolupráce. Odpoledne se konal úvodní workshop projektu C4PE pro školy. Dvojice škol, které budou v průběhu projektu spolupracovat, měly při něm příležitost se poznat a sdílet první nápady. Přitom bylo diskutováno o první shodě předmětů, rozvrzích hodin a obsahu výuk i o technickém vybavení tříd a možných komunikačních strategiích. Účastníci byli zajedno, že přeshraniční spolupráce škol představuje obohacení pro žáky, pro jejich budoucí profesní dráhu a orientaci na trhu práce.

Galerie