POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
19.10.2022
Typ akce: Konference

Dne 19.10.2022 pozvali partneři projektu EduSTEM hosty na Závěrečnou konferenci do hotelu Campus v Hornu. Přibližně 150 hostů se společně ohlédlo za zrealizovanými aktivitami a úspěchy projektu EduSTEM a oslavilo jeho brzké ukončení. Projekt běží od listopadu 2019 a skončí v prosinci 2022. Pod motem „BEST OF EduSTEM“ prezentovali partneři projektu obsah, výsledky a události projektu. Kromě toho byly představeny vzniklé materiály a produkty. Tohoto projektu se zúčastnilo celkem 213 vzdělávacích institucí s více než 4 000 dětmi a žáky ročně.

Zajímavý program konference začal přivítáním panem Mag. Gerhardem Lentschnigem, starostou města Horn.

Projekt byl vysoce ceněn a podporován na politické úrovni Mag.a Christiane Teschl-Hofmeister (zemská radní pro vzdělávání, rodinu a sociální záležitosti v Dolním Rakousku); RNDr. Jan Břížďala (radní pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií z Vysočiny) a Christoph Wiederkehr, MA (místostarosta města a radní pro vzdělávání z Vídně) pronesli pochvalná slova o všech zúčastněných v projektu a vyjádřili význam tohoto projektu. Poukázali na potřebu přeshraničního propojení regionů, využití stávající jazykové rozmanitosti jako zdroje a umožnění dětem již od raného věku rozpoznat potenciál regionů napříč hranicemi, navazování kontaktů a využívání široké řady ekonomických a společenských příležitostí v přeshraniční oblasti k jejich poznání a objevování.

Projekt se zaměřuje na jazykové vzdělávání a síťování všech regionů projektu na různých úrovních v oblasti STEM - matematiky, informatiky, přírodních věd, technologií. Přirozená zvídavost dětí v oblasti STEM je základem pro metodu „badatelské výuky“. Inovativním přístupem jsou objevovány regionální potenciály (např. muzea, podniky, chráněné krajinné oblasti, zařízení k výrobě elektrické energie ...), které jsou využívány jako učební prostory a zdroj pro přeshraniční vzdělávací oblasti.

Děti z dolnorakouské zemské školky v Pulkau ukázaly, jak projekt funguje v praxi. S nadšením předváděly před publikem experiment se sopkou a vesele zpívaly dvojjazyčné písně.

 

 

 

 

Galerie