POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.06.2022
40 žáků ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám se zúčastnilo exkurze do Vídně na workshop "Stop-Motion-Video" na střední škole informatiky Wendstattgasse. Poté následovala návštěva vlastního muzikálu Tabaluga a po společném obědě uspořádali vídeňští žáci pro brněnské děti prohlídku centra Vídně s průvodcem. Žáci společně strávili vzrušující a zajímavý den a došlo k živé výměně digitálních znalostí napříč státy a - což je důležitější - k navázání nových přátelství.
Typ akce: Workshop
09.06.2022
Dne 9. června 2022 se v Brně uskutečnila závěrečná akce projektu DigiMe se zajímavými prezentacemi partnerů projektu, prezentacemi školních projektů a panelovými diskusemi odborníků.
Typ akce: Konference
09.06.2022
DigiMe a Křížový vrch: školáci z Hustopečí uspěli s 3D modely oblíbených míst.
Typ akce: Tisková zpráva
26.05.2022
V rámci soutěže 3D tisk žáci z Jihomoravského kraje pracovali na projektu celý školní rok. Zúčastněné třídy prezentovaly svou práci ve vědeckém centru VIDA! a ukázaly, co se během projektu naučily. Ve velké konkurenci byla jako vítězná vybrána třída 3D ze školy Hustopeče, Nádražní 4 v Břeclavi.
Typ akce: Ostatní
25.05.2022
V rámci soutěže 3D tisk žáci z Jihomoravského kraje pracovali na projektu celý školní rok.
Typ akce: Ostatní
24.05.2022 - 24.05.2022
Po více než dvou letech omezení Covid-19 bylo velkým potěšením přivítat ve Vídni studenty z České republiky - ahoj!
Typ akce: Workshop
16.05.2022 - 18.05.2022
Europa Büro pořádá další sérii workshopů "Kódování s micro:bitem" pro učitele. Pod vedením našeho odborníka Clause Zöchlinga se učitelé naučí programovat senzory a elektroniku na micro:bitu, aby mohli v budoucnu realizovat vlastní kreativní projekty se svými žáky.
Typ akce: Workshop
13.05.2022 - 13.05.2022
Dne 13. května 2022 se DigiMe představila na největším rakouském veletrhu vzdělávání "Interpädagogika". Návštěvníci veletrhu z Rakouska i ze zahraničí měli možnost seznámit se s projektem a na stánku DigiMe si dokonce mohli vyzkoušet své programátorské dovednosti s Micro:bitem.
Typ akce: Výstava
09.05.2022 - 09.05.2022
Dne 9. května se v České republice uskutečnil přeshraniční workshop o digitalizaci ve školách v rámci projektu DigiMe.
Typ akce: Workshop
07.05.2022 - 07.05.2022
U příležitosti Dne Evropy, který se každoročně slaví 9. května, se 7. května na Mariahilfer Straße ve Vídni konal pestrý a rozmanitý program kulturních akcí a informačních stánků na téma Evropa. Projekt DigiMe byl zastoupen na informačním stánku Evropské kanceláře Ředitelství pro vzdělávání ve Vídni a návštěvníci měli možnost se o projektu dozvědět více.
Typ akce: Výstava
04.05.2022 - 04.05.2022
Vídeňská škola se zaměřením na informatiku navštívila třídu ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. Vzájemná výměna se dotýkala vzdělávání v oblasti informatiky a digitalizace, a to v rámci projektu DigiMe.
Typ akce: Workshop
03.05.2022
Třída mechatroniky na FMS Schopenhauerstrasse vyvíjí zařízení pro varování před CO2, které lze naprogramovat pomocí micro:bitu: https://youtu.be/hq06f9CCF6o
Typ akce: Workshop
16.03.2022
Štáb Hustopečské televize přijel do hustopečské školy natočit reportáž o 3D projektu a žáci souhlasili s natáčením ve studiu televize.
Typ akce: Ostatní
17.01.2022 - 17.01.2022
Partneři projektu zahajují nový rok online setkáním. Začíná závěrečné období projektu a partneři diskutují o plánování workshopů, přeshraničních aktivit a závěrečné akce.
Typ akce: Konference
22.11.2021 - 22.11.2021
Vzhledem k novému rekordnímu počtu devíti případů nákazy Covid-19 Rakousko od 22. listopadu opět vyhlašuje zákaz vstupu do země. Partneři projektu se proto setkávají online prostřednictvím služby Zoom, aby si vyměňovali informace o aktivitách v rámci projektu.
Typ akce: Konference
11.11.2021 - 11.11.2021
Dne 11.11.2021 se uskutečnilo online setkání českých a rakouských školních tříd. Školní třídy představily zvláštnosti své školy ve vlastnoručně vytvořeném videu a mohly se zúčastnit workshopů na téma digitalizace.
Typ akce: Workshop
18.10.2021
V evropské kanceláři začala další série workshopů „Coding with the micro: bit“ pro učitele. Kromě základů programovacího jazyka se vyučují základy mikrokontrolérů.
Typ akce: Workshop
13.09.2021
Představuje se projekt DigiMe se zaměřením na „Kódování pomocí micro:bit“.
YouTube: https://youtu.be/p8JZ1BV4JPw
Typ akce: Prezentace
20.06.2021
V rámci projektu DigiMe postavila vídeňská pilotní škola Wendstattgasse E-Gitarre, která vysílá tóny prostřednictvím rádia přes micro:bit.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=em8_aGGV9fU
Typ akce: Prezentace
18.06.2021
Žáci a žákyně z Kraje Vysočina představili své kódovací projekty DigiMe na online konferenci! Žáci 2. stupně základních škol si sami připravili prezentace a sdíleli vytvořená videa a obrázky o svém školním digitálním projektu. Většinou pracovali s Lego Mindstorm, ale také s 3D tiskárnou, s micro: bity a někteří pro svůj projekt používali platformu Arduino. Gratulujeme všem školním týmům za skvělé příspěvky!
Typ akce: Prezentace
17.06.2021 - 18.06.2021
Vedoucí partner byl pozván, aby představil projekt DigiMe na 9. mezinárodní konferenci zúčastněných stran PA9 strategie EU pro Podunají s podnázvem: „Posílené Podunají prostřednictvím digitalizace, inkluze a vzdělávání“. Konference se konala17. a 18. června se zajímavými diskusemi a prezentacemi. Náš projekt byl představen v panelové diskusi č. 1 "Podpora digitálních dovedností a kompetencí v Podunají." Konferenci pořádá Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny ve spolupráci se Spolkovým ministerstvem práce a Spolkovým ministerstvem školství, vědy a výzkumu Rakouské republiky, Ukrajinským institutem pro mezinárodní politiku, sociálním výzkumem L&R a OeAD– Rakouská agentura pro vzdělávání a internacionalizaci. Velké díky organizátorům akce!
Typ akce: Konference
26.05.2021
První speciální workshop k tématu CO2 a kvalitě ovzduší se konal 26. května. Více než 20 učitelů z téměř 20 škol naprogramovalo zařízení pro měření CO2 speciálně vyvinuté pro tento workshop, které mohou naprogramovat i začátečníci bez předchozích znalostí. Prostřednictvím barevných LED diod a blikajících světel jsou školní třídy a konferenční místnosti včas informovány, když je čas větrat.
Typ akce: Workshop
17.03.2021
Čeští učitelé připravili webinář pro rakouské učitele. Prezentované nástroje pro online výuku: answergarden.ch, flippity.net, mentimeter.com, socrative.com, nearpod.com, linoit.com. Tyto nástroje lze použít ve výuce na dálku, ale i mimo ni např. na testování, prezentace, sběr informací a pro zábavu. Záznam webináře je i dispozici na odkazu níže. Heslo: Qa3342Ew
Typ akce: Seminář
10.12.2020
Úvodní online setkání 8 partnerských škol z České republiky a Vídně se uskutečnilo přes ZOOM.
Typ akce: Konference
26.11.2020
Náš projekt má svůj YouTube kanál, kde najdeš tutoriály, projektovou dokumentaci a videa od žáků z Rakouska a České republiky, kteří realizují kódovací projekty.
Typ akce: Ostatní
11.11.2020
První online workshop kódování pro učitele ve škole NMS Adolfa Loose Gasse ve Vídni. Vzhledem k tomu, že se situace ohledně Covid-19 znovu zhoršila, budou workhopy pro učitele ve Vídni nabízeny také online. Potřebné technické zařízení (webové kamery a reproduktory) bude zapůjčeno školám. Evropská kancelář vytvořila online pracovní plochu (několik kamer, mikrofon, nahrávání obrazovky), aby bylo možné přenášet obsah co nejautentičtěji - zejména v oblasti hardwaru. Plánuje se také vytvoření kurzů MOOC (Massive Open Online Courses), které mohou žáci a učitelé kdykoli zdarma využívat, aby mohli v případě dalšího lockdownu v rámci distančního vzdělávání sdílet výukové materiály. Aktuální nabídku, videonávody a přehled aktivit najdete na platformě DigiMe: https://digime.europabuero.wien
Typ akce: Školení
15.10.2020
Navzdory pokračující coronavirové pandemii se 15.10.2020 uskutečnilo v pořadí 4. setkání projektových partnerů přes platformu ZOOM. Na pořadu dne bylo představení a update aktivit jednotlivých partnerů, dále evaluace, publicita projektu a plánování přeshraničního partnerství škol.
Typ akce: Konference
10.10.2020 - 15.12.2020
Tyto učební pomůcky byly navrženy v rámci dlouhodobého žákovského projektu na ZŠ nám. Republiky ve Znojmě – Tisk učebních pomůcek na 3D tiskárně.
Typ akce: Ostatní
14.09.2020
Zahájení workshopů kódování pro učitele vedených Evropskou kanceláří a předání micro: bitů účastníkům.
Typ akce: Workshop
07.09.2020
Kde všude se ve skutečnosti nachází IT? Jak a kde se mohu dozvědět více o IT profesích? A jak se mohu naučit základy programování? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídají bezplatné workshopy DigiMe Vienna Business Agency.
Typ akce: Workshop
01.09.2020
Vybrané projektové školy v Jihonoravském kraji se mohou těšit z nového vybavení, které obdrželi v rámci projektu DigiMe pro realizaci dlouhodobých školních projektů na podporu digitálních kompetencí. Na fotografiích jsou žáci ZŠ Dubňany a název jejich školního projektu je "Školní nahrávací studio - školní redakce."
Typ akce: Ostatní
24.06.2020
Cílem setkání byla výměna zkušeností s oblasti spolupráce se ZŠ a příklady dobré praxe ze zapojených škol. Na Gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou budou žáci využívat Lego Mindstorm, budou programovat roboty, na SŠ stavební v Jihlavě budou s žáky využívat SketchUp a navrhovat vizuální objekty. Školy, které se nemohly účastnit zpracují návrhy pro zapojení žáků písemně, také dvě školy, které se účastnily zpracují svoje představy písemně. Na konci srpna proběhne školení explainerů a znovu se všichni účastníci k problematice vrátí.
Typ akce: Ostatní
17.06.2020 - 17.06.2020
Zástupci ze ZŠ v Kraji Vysočina představili návrhy svých dlouhodobých projektů, také jak tím naplní cíle projektu a indikátory projektu. Se zástupci ZŠ byla diskutována také publicita projektu. Zástupci ZŠ informovali o komunikaci se SŠ a plánech na spolupráci. Většina ZŠ bude pracovat se stavebnicí Lego Mindstorm, někteří budou používat Arduino nebo pracovat se 3D tiskárnou. Cílem aktivit je rozvíjet digitální dovednosti žáků a učitelů. Cílem je podporovat činnostní a zážitkové učení. Učitelé budou mít možnost sdílet zkušenosti.
Typ akce: Ostatní
30.03.2020
Téma: Rozvoj digitálních kompetencí ve školách Místo: SKYPE Představení PhDr. Ondřeje Neumajera, tutora přednášky a webináře projektu DigiMe (Koordinace M. Metelková) PhDr. Neumajer zahájil webinář rekapitulací základních bodů video přednášky uveřejněné 23.3.2020 na youtube a vyhodnotil jednotlivé odpovědi k přiloženým otázkám. Prostřednictvím menti.com položil několik otázek, na které obratem účastníci odpovídali, následně okomentoval odpovědi účastníků a průběžně reagoval na otázky kladené účastníky v chatu. Lektor shrnul současnou úroveň digitální gramotnosti a využívání digitální techniky v českém školství, vysvětlil závěry výzkumu ČSI k využívání DT v MŠ, ZŠ a SŠ ČR a seznámil s cíli MŠMT na revizi RVP se zaměřením na komplexní a soustavné zvyšování digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků v rámci všech předmětů. Další termíny a témata webinárů: 27.04.2020 - Výuka na dálku - příklady ze škol, 27.05.2020 - Vzdělávání na dálku v ZŠ a SŠ – hlavní zjištění a inspirace do budoucna
Typ akce: Seminář
30.01.2020
Ve vzdělávacím hubu instituce Bildungsdirektion für Wien se konalo Kick off akce projektu DigiMe. Europa Büro Wien a Wirtschaftsagentur Wien představily projekt a následně pozvaly k networkingu strategické partnery, jakož i zástupce „Digitale Bildungsstrategie“ a iniciativy „Schule Digital“.
Typ akce: Konference
12.12.2019
Přeshraniční setkání partnerů ve Wirtschaftsagentur für Wien. Na programu byla dokumentace, plakáty, webové stránky a mnoho dalších témat.
Typ akce: Kulatý stůl
01.11.2019
Začátek vývoje e-learningové platformy pro DigiMe.
Typ akce: Ostatní