POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.10.2021
Typ akce: Workshop

V evropské kanceláři začala další série workshopů „Coding with the micro: bit“ pro učitele. Kromě základů programovacího jazyka se vyučují základy mikrokontrolérů.