POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
16.07.2018
Typ akce: Seminář

Pod heslem „Nad slunce jasné – vidím skrz“ byla 16. července 2018 dětem ukázána výroba skla a jeho zpracování. Součástí workshopu byly také matematické úlohy. Tak se například na základě prakticky orientovaných příkladů prováděly výpočty ploch a nákladů při montáži skla. Žáci se rovněž naučili matematické pojmy „parketování“ a „mozaikování“. Děti mohly prokázat svou šikovnost při rytí do skla.

Dětská univerzita měla i v tomto roce bohatou nabídku vzdělávacích akcí pro malé studenty. Sem patřily i workshopy, které jsme připravili v průběhu našeho projektu Interreg “MatemaTech – matematickou cestou k technice”.

Pod heslem „Nad slunce jasné – vidím skrz“ byla 16. července 2018 dětem ukázána výroba skla a jeho zpracování. Součástí workshopu byly také matematické úlohy. Tak se například na základě prakticky orientovaných příkladů prováděly výpočty ploch a nákladů při montáži skla. Žáci se rovněž naučili matematické pojmy „parketování“ a „mozaikování“. Děti mohly prokázat svou šikovnost při rytí do skla.

Denně přicházíme do kontaktu s penězi. Platíme účty, vyděláváme peníze v práci a investujeme naše úspory. Proto je důležité, aby se princip zacházení s naší měnou a našimi bankovkami blíže vysvětlil již dětem.

Na workshopu „Eurodetektivové“ zkoumaly sedmi- až dvanáctileté děti 17. července 2018 naše euro pomocí spletitých úkolů. Hravou formou nacvičovaly přepočítávání peněz a učily se rozlišovat padělané peníze od pravých pomocí bezpečnostních znaků. Navíc se přiučily něco i o zemích eurozóny. Všechny úkoly byly zabaleny do napínavého detektivního balíčku a tím vzrostla motivace pro všechny bystré hlavičky.

Na závěr workshopu byly děti jmenovány mistrovskými „eurodetektivy“.

Galerie