POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
20.04.2017 - 28.06.2017
Typ akce: Seminář

V období od 20. 4. do 28. 6. probíhaly exkurze a soustředění žáků základních a středních v průmyslových podnicích Motor Jikov, Rohde Schwarz a ZVVZ, které na projektu spolupracují.

Ve dnech 20. 4. až 28. 6. probíhaly návštěvy žáků ze škol, jejichž vyučující jsou zapojeni do projektu MatemaTech, v průmyslových podnicích Motor Jikov Group a.s., ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. a ZVVZ a.s., které na projektu spolupracují. Součástí návštěv byly exkurze v provozech těchto podniků a soustředění pro žáky se zájmem o matematiku nad konkrétními problémy vycházejícími z výrobní praxe podniků, jejichž řešení vyžaduje aplikaci matematiky. Návštěv ve všech podnicích se dohromady zúčastnilo více než 150 žáků a 8 vyučujících, členů projektového týmu.

Přehled návštěv:

20. 4. – ZŠ Bezdrevská, Č. B. – Motor Jikov Group a.s., České Budějovice (20 žáků)

3. 5. – SPŠ Tábor – Motor Jikov Group a.s., Soběslav (23 žáků)

9. 5. – Gymnázium a ZŠ J. K. Tyla, Písek –ZVVZ a.s., Milevsko (celkem 31 žáků)

24. 5. – Česko-anglické gymnázium, Č. B. – Motor Jikov Group a.s., České Budějovice (11 žáků)

19. 5. a 26. 5. – ZŠ Smetanova, Vimperk –ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. (celkem 33 žáků)

28. 6. – ZŠ Dukelská, České Budějovice – Motor Jikov Group a.s., České Budějovice

Galerie