POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.08.2017
Typ akce: Seminář

Druhý seminář pro učitele matematiky základních a středních škol Jihočeského kraje v rámci projektu MatemaTech se konal 30. srpna 2017 v Českých Budějovicích v budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10.
Cílem semináře bylo prostřednictvím konkrétních materiálů a vzdělávacích aktivit, které byly vytvořeny v rámci projektu MatemaTech, demonstrovat možnosti využití konkrétních technických aplikací a poznatků přírodních věd ve výuce matematiky. Program šestihodinového semináře měl několik částí. Po stručném úvodu následovala série krátkých prezentací vybraných materiálů vytvořených v rámci projektu. Poté se účastníci, rozděleni do dvou počítačových učeben, aktivně seznámili s možnostmi využití programu GeoGebra pro podporu výuky matematiky. Odpolední část semináře pak byla pojata formou několika krátkých tvořivých kurzů, ve kterých účastníci pod vedením členů projektového týmu aktivně vytvářeli vybrané výukové materiály a diskutovali jejich praktické použití. Na semináři vystoupili pracovníci Katedry matematiky PF JU a učitelé základních a středních škol, kteří v projektu spolupracují. Seminář měl 46 účastníků.

Galerie