POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.06.2019
Typ akce: Konference

Závěrečná konference projektu MatemaTech, na které byly prezentovány výsledky projektu, se konala v úterý 18. června 2019 od 9 do 15 hodin v Českých Budějovicích v zasedacím sále hlavní budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2.

Závěrečná konference projektu MatemaTech, na které byly prezentovány výsledky projektu, se konala v úterý 18. června 2019 od 9 do 15 hodin v Českých Budějovicích v zasedacím sále hlavní budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2.

Na závěrečné konferenci projektu Matematickou cestou k technice – MatemaTech byly představeny výsledky tohoto projektu, jak prostřednictvím vystoupení zástupců partnerů projektu, učitelů zapojených škol z obou regionů a zástupců průmyslových podniků spolupracujících v projektu, tak také prostřednictvím závěrečné bilingvní publikace projektu, která byla distribuována všem účastníkům konference. Na konferenci nechyběly ani prezentace konkrétních výukových materiálů vytvořených v projektu, které tvoří stěžejní část obsahu publikace. 

Galerie