POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
12.10.2018 - 13.10.2018
Typ akce: Workshop

Sedmý společný česko-rakouský workshop se uskutečnil ve dnech 12. a 13. října v Rožmberku nad Vltavou.

Sedmý společný česko-rakouský workshop se uskutečnil ve dnech 12. a 13. října v Rožmberku nad Vltavou. Na programu jednání workshopu byla kromě tradiční diskuse o vytvářených výukových materiálech také příprava společné dvojjazyčné publikace projektu MatemaTech a nastavení harmonogramu projektových aktivit na zbývající období trvání projektu. Účastníci workshopu také společně navštívili věž Jakobínku hradu Rožmberk, která se opravuje při důsledném uplatnění středověkých stavebních postupů. Tyto postupy, často založené na základních fyzikálních a matematických principech, se staly inspirací diskusí o možném využití ve výuce a následně i pro vytvoření konkrétních výukových materiálů. Workshop měl 22 účastníků.

Galerie