POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
28.03.2019
Typ akce: Seminář

Dne 28.3. 2019 se 14 vybraných žáků se ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích zúčastnilo setkání se žáky školy Kollegium Aloisianum v Linci.

Dne 28.3. 2019 se 14 vybraných žáků se ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích zúčastnilo setkání se žáky ze školy Kollegium Aloisianum v Linci. Cílem teohoto setkání bylo společně poznávat a řešit vybrané matematické problémy a tak rozvíjet u žáků zájem o matematiku a schopnost spolupráce v cizím jazyce. Úvodní seznámení a následné rozdělení žáků do skupin proběhlo formou hry. Při následném řešením netradičních úlohy bylo vidět, že se žáci rychle spřátelili a že je společná práce baví. Odpoledne byla na programu procházka po nedaleké naučné stezce zaměřené na poznávání planet a řešení s nimi souvisejícíh úkolů. Závěrečné hodnocení akce provedené žáky vyznělo jednoznačně pozitivné. Žáci si setkání užili, poznali nové přátele a zároveň se o mnohém poučili.

Galerie