POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.04.2019
Typ akce: Seminář

9. dubna 2019 se na Univerzitě Johanna Keplera v Linci konal “Den výuky matematiky”.

Dne 9. dubna 2019 se na Univerzitě Johanna Keplera v Linci konal “Den výuky matematiky”. Prof. Dr. Susanne Prediger je profesorkou Základů didaktiky matematiky na Institutu pro výzkum a vývoj výuky matematiky v Dortmundu a tento den zde měla přednášku. Přitom představila výsledky a zkušenosti svého výzkumu na téma jazyk při výuce matematiky. Přitom poukázala na to, jak silný vliv má jazyk i na výkony při výuce matematiky. Při prezentaci naznačila, že odborná a jazykově integrovaná podpora při výuce matematiky může podpořit i pochopení matematiky.

Zúčastnění učitelé měli často sami zájem se na workshopu podílet. Mladá učitelka matematiky řekla po tomto workshopu:
”Na jazyk jsem ve své výuce dosud dávala malý důraz. Můj postup při výuce bude od teď ovlivněn informacemi z dnešního dne.”

Zúčastněným učitelům byl představen i projekt MatemaTech a výukové materiály, které v rámci něho vznikly. Účelem bylo seznámit s těmito materiály co možná nejvíce pedagogů. Přitom se hovořilo mimo jiné i o jazykových zkušenostech a problémech na dvojjazyčných soustředěních žáků.

Galerie