POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
26.01.2021
Typ akce: Workshop

26.01.2021 se v rámci projektu Concepts of Professional Education in Border Regions (C4PE) uskutečnil workshop, který spadá do projektové aktivity School meets Economy. Workshop byl zaměřen na téma první kroky k samostatnosti a byl určen žákyním a žákům rakouských středních odborných učilišť v Amstettenu a Eggenburgu a jejich českým partnerským školám SOŠ a SOU Vyškov a ISŠA Brno.

Vzhledem k aktuálním omezením kvůli Covid-19 byl workshop uspořádán v online prostředí v platformě “Zoom”.

Přednášející z Hospodářské komory Brno, Mgr. Oto Hrdlička, a z Riz-up der Gründeragentur des Landes Niederösterreich (Riz-up, agentura spolkové země Dolní Rakousko pro zakládání a rozvíjení podnikání), Karin Zoubek – Schleinzer, CMC poskytli žákům cenný vhled do toho, jak odstartovat samostatného podnikání, a seznámili s tím, na co je při zakládání podniku třeba dbát. Žákyně a žáci dostali tipy, jak nejlépe postupovat od prvního nápadu až po realizaci svého obchodního záměru. Workshop se rovněž věnoval úvahám o financování a prosazení na trhu, vytváření obchodního plánu a jak je třeba zacházet s riziky a překážkami. Představeny byly také instituce, kde je možné se poradit a kde lze získat podporu, zprostředkovány byly kontaktní adresy pro zodpovězení dalších otázek. V návaznosti na přednášky měli žáci možnost klást otázky, což ve velké míře využili. Tak vznikla zajímavá diskuse. Závěrem lze říct, že se workshop setkal s velkým zájmem žákyň a žáků.

Galerie