POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
26.06.2019
Typ akce: Konference

26.06.2019 se na PH Niederösterreich konalo setkání pracovní skupiny, které organizovala Donau-Universität Krems. Vedle PH Niederösterreich a Donau-Universität Krems byli dalšími účastníky Vysočina Education a zástupci některých partnerských škol. Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno se omluvilo. Na začátku se diskutovalo o dalších krocích podle pracovního plánu. Zahrnovaly vytváření tzv. Masterplanu o přeshraniční spolupráci škol a vytvoření metodicko-didaktického konceptu pro třídu bez hranic. Byly dohodnuty další postupy, první návrhy by měly být k dispozici na podzim 2019. Dále se mluvilo o možných evaluacích projektu, partnerské školy informovaly o dosavadních aktivitách a sbíraly se nápady na akce, při kterých by mohl být projekt představen. Při tomto setkání probíhala živá diskuse účastníků a sdílení dosavadních zkušeností a nových nápadů. Setkání lze považovat za úspěšné a přínosné.