POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
22.04.2021
Typ akce: Workshop

22.04.2021 byla v rámci projektové aktivity School Meets Economy žákyním a žákům partnerských škol projektu C4PE představena Skupina ČEZ. U skupiny ČEZ se jedná o největší energetický koncern ve střední a východní Evropě a největšího výrobce elektřiny v Česku.

Podnik představila Linda Navrátilová, která žákyním a žákům zprostředkovala cenný vhled do nejrůznějších možností pracovního uplatnění a profesní dráhy v rámci Skupiny ČEZ i mimo ni.

Workshopu se zúčastnilo více než 180 žákyň a žáků z českých a rakouských projektových škol společně se svými učiteli. Jedná se o již třetí akci z řady „School meets Economy”. Workshop byl uveden krátkým kvízem v aplikaci Kahoot, kterého se žákyně a žáci aktivně zúčastnili. Během tohoto malého vstupu položila paní Navrátilová 10 otázek vztahujících se ke Skupině ČEZ, které měli žákyně a žákyně zodpovědět ve stanoveném časovém úseku.

V rámci prezentace získali žákyně a žáci mnoho informací k různým aktivitám v rámci Skupiny ČEZ, kromě jiného o praxích, o možnostech pracovního uplatnění v tomto podniku, o předpokladech pro uchazeče či uchazečky o práci a o průběhu přijímacího řízení. Následně po prezentaci bylo možné klást otázky. Žákyně a žáci se zajímali zejména o výběrové řízení na různé pozice v rámci této Skupiny a ptali se i na možnosti exkurzí v Jaderné elektrárně Dukovany. Závěrem lze říct, že se jednalo o velmi zajímavé dopoledne. Jsme rádi, že workshop žákyně i žáky skutečně zaujal.

Galerie