POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
11.05.2020 - 19.06.2020
Typ akce: Konference

Vzhledem k omezením souvisejícím s Covid-19 nebylo možné uskutečnit osobní setkání pracovních skupin partnerských škol. Namísto toho se konala online setkání v termínu od 11.05. do 19.05.2020 s využitím konferenčního systému „Zoom”. Vedle zástupců partnerských škol se online setkání zúčastnili i zástupci PH Niederösterreich, Vysočina Education a SSŠ Brno.

Předmětem pracovních skupin byla evaluace přeshraniční výuky v období od 01.09.2019 do 29.02.2020. Těžiště spočívalo v prodiskutování plánovaných aktivit v uvedeném období, zejména zda bylo možné aktivity uskutečnit. Další bod se týkal technických rámcových podmínek, jak uspokojující byla video technika k naplňování „přeshraničních tříd“. Také se hovořilo o spolupráci v rámci kooperace škol.

Výsledky pracovních skupin byly potěšitelné. Téměř všechny plánované aktivity bylo v daném období možné uskutečnit. Dále vznikl dojem, že komunikace mezi partnerskými školami probíhá převážně pozitivně. Osobní setkání byla odložena na podzim.

Galerie