POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
07.11.2019 - 07.11.2019
Typ akce: Konference

V rámci konference Euroguidance 2019 byl ve workshopu na téma „Career Guidance Research Circle: Widening opportunities for pupils and teachers“ představen projekt C4PE a poskytnut vhled do dosavadního průběhu projektu. Účastníci byli informování o výhodách přeshraniční spolupráce. Zahrnovalo to především podporu při rozhodování žáků o budoucí profesní dráze a orientace na trhu práce. Workshop poskytl kromě jiného příležitost k profesní a přeshraniční výměně informací osobám, které působí v oblasti výzkumu a poradenství.

Galerie