POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
11.03.2019
Typ akce: Konference

Setkání v Kremži bylo celkově ve znamení podání zpráv o současném stavu (status quo) projektových partnerů a škol z Rakouska a České republiky, ve znamení představení příručky k realizaci projektu a dalších konkrétních kroků projektového managementu. Zatímco dopoledne bylo rezervováno pro setkání řídící skupiny, bylo odpoledne věnováno pilotní spolupráci škol, v jejímž rámci by měly být vytvořeny společné, dvojjazyčné výukové materiály a digitální slovník. Setkání pracovní skupiny se zúčastnili zástupci celkem 10 škol, což vedlo k živé a produktivní výměně ve vztahu k plánovaným akcím pro další vzdělávání v oblasti profesní orientace pedagogů a účasti žáků/žákyň na aktivitách k profesní orientaci na obou stranách hranice. První pracovní setkání projektu C4PE lze označit za úspěšné. Hostitelé i hosté byli s výsledky jednání spokojeni.

Galerie