POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
05.06.2019 - 07.06.2019
Typ akce: Workshop

Obchodní akademie (HAK/HAS) Zwettl zahajuje s partnerským regionem v České republice přeshraniční projekt „Cestovní kancelář“. Žákyně a žáci (dále žáci) HAK/HAS navštívili se svými učiteli české město Jihlava. Předem vytvořili žáci prospekty a brožury o vlastním regionu, které při návštěvě partnerského regionu představili. V rámci projektu se mají žáci naučit základní činnosti provozu cestovní kanceláře. Zahrnut je jak pohled zákazníka, tak pohled organizátora. Následně mají v praxi působit jako multiplikátoři, poskytovat ve svém okolí odpovídající informace a působit jako velvyslanci pro přeshraniční vzájemnou komunikaci.

Galerie