POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
17.06.2020
Typ akce: Tisková zpráva

Teschl-Hofmeister/ Eichtinger: Přeshraniční projekty EU pro osvojení si sousedních jazyků

St. Pölten (17. 6 2020)

Dolnorakouská zemská vláda se nedávno rozhodla do roku 2022 obnovit financování přeshraniční jazykové ofenzívy v příhraniční oblasti mezi Dolním Rakouskem, Maďarskem a Českou republikou. Jedná se o projekty INTERREG financované EU až do výše 85%. Dolní Rakousko vyjde tato ofenzíva s Maďarskem cca na 636.000 EUR a projekt s Českou republikou cca na 1,48 milionu EUR.

„V Dolním Rakousku byly na podporu sousedních jazyků v rámci jazykové ofenzívy přes 17 let nabízeny přeshraniční projekty EU. Zde spolupracujeme přibližně se 130-ti školami a 111-ti mateřskými školami. Cílem je představit jazyk a kulturu sousední země. Tento projekt otevírá dětem velké příležitosti pro jejich pozdější vzdělávání a profesní kariéru v těchto regionech“, vysvětluje zemská radní pro vzdělávání Christiane Teschl-Hofmeister.

„Od začátku roku 2003 se jí zúčastnilo 73 000 dětí a žáků. Jazykem Evropy je rozmanitost kultur. A tuto rozmanitost musíme našim dětem zprostředkovat. Jazyková ofenzíva přibližuje děti blíže k jejich sousedům, a proto je tento projekt pro mne srdečnou záležitostí, “uvedl zemský radní EU Martin Eichtinger.

Zrealizované aktivity v rámci jazykové podpory a podpory interkulturních a meziregionálních kompetencí, doposud významně a pozitivně přispěly k sociokulturnímu rozvoji v příhraničních regionech. „Rozsáhlé jazykové znalosti jsou předpokladem pro odstranění komunikačních překážek, pro holistický zážitek a pro společný růst sousedních regionů. To se týká především pracovního trhu, kde se s většími jazykovými dovednostmi zvyšují šance“, uvedli na závěr Teschl-Hofmeister a Eichtinger.