POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.09.2019 - 06.09.2019
Typ akce: Konference

Zahajovací konference projektu s názvem „Přeshraniční partnerství v oblasti analýzy potravin a životního prostředí“ se konala v pátek 6. září od 10:30 do 12:30 hodin na Střední odborné škole ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí.

Zahajovací konference projektu s názvem „Přeshraniční partnerství v oblasti analýzy potravin a životního prostředí“ se konala v pátek 6. září od 10:30 do 12:30 hodin na Střední odborné škole ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí.

Na zahajovací akci projektu byli přítomni jak čeští, tak i rakouští partneři projektu, ředitelé a pedagogičtí pracovníci HLUW Yspertal (AT) a SOŠEP Veselí (CZ), ředitelka Střediska pro vzdělávání dospělých Südliches Waldviertel (AT) a regionální  zástupci České agrární komory (CZ).

V rámci zahajovací konference byly stručně představeny plánované činnosti společného projektu.

Nejdůležitější částí konference však bylo plánování prvního vzdělávacího programu, který se proběhne v termínu od 30. září do 3. října 2019 v HLUW Yspertal. Je připraven celý program včetně vědecké práce v laboratořích. V rámci projektu budou využívány nově zakoupené laboratorní přístroje, zkoumány a analyzovány regionální potraviny z České republiky a Rakouska.

Laboratorní dny budou uskutečňovány společně českými a rakouskými studenty. Tím dojde k předávání zkušeností a vzájemnému sdílení poznatků.

V dalším průběhu konference byla projednána výměna vzorků potravin v období mezi jednotlivými pobyty, byla stanovena přesná data výměny vzorků a určeny druhy regionálních produktů pro laboratorní analýzy.

Bylo také pevně stanoveno datum druhého vzdělávacího programu naaž 15. května 2020.

Zahajovací konference byla náročná a konala se ve velmi přátelské atmosféře a lze ji považovat za úspěšný začátek projektu INTERREG V-A.

Galerie