POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

 

Investiční priorita 11a:

Posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podpora právní a správní spolupráce mezi občany a institucemi

Cíl

  • Podpora přeshraniční spolupráce komunit a institucí ve společném regionu

Opatření:

  • Podpora spolupráce obcí, měst a regionů a dalších institucí v rámci veřejného sektoru
  • Posílení sítí na místní/regionální úrovni a podpora potenciálu pro rozšíření přeshraniční spolupráce
  • Podpora integrace a spolupráce mezi občany a institucemi a další místní aktivity