POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Investiční priorita 10a:

Investice do vzdělávání, odborné přípravy  a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení

Cíl

  • Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšit využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu

Opatření:

  • Harmonizace systému odborného vzdělávání a přizpůsobení trhu práce
  • Rozvoj společných vzdělávacích programů a dalších opatření v podobě studijních plánu/osnov, výměny studentů, výuky cizích jazyků, dvojstranných odborně vzdělávacích programů
  • Adaptace vzdělávacích podmínek/systémů hospodářským a kulturním potřebám daného regionu