POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
09.03.2018 - 10.03.2018
Typ akce: Workshop

Pátý společný česko-rakouský workshop projektového týmu se uskutečnil ve dnech 9. až 10. března 2018 v Mezinárodním environmentálním vzdělávacím, poradenském a informačním středisku ochrany vod Vodňany (MEVPIS).

Pátý společný česko-rakouský workshop projektového týmu se uskutečnil ve dnech 9. až 10. března 2018 v Mezinárodním environmentálním vzdělávacím, poradenském a informačním středisku ochrany vod Vodňany (MEVPIS).

Klíčovými aktivitami pátého česko-rakouského workshopu byla společná tvorba výukových materiálů inspirovaných místem konání workshopu, příprava společných soustředění studentů a konzultace založení a fungování STEM centra na Jihočeské univerzitě. Workshop měl 23 účastníků

Galerie