POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
10.11.2017 - 11.11.2017
Typ akce: Workshop

Čtvrtý společný česko-rakouský workshop projektového týmu se uskutečnil ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 v Českých Budějovicích na půdě Jihočeské univerzity.

Čtvrtý společný česko-rakouský workshop projektového týmu se uskutečnil ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 v Českých Budějovicích na půdě Jihočeské univerzity.

Čtvrtý společný česko-rakouský workshop projektu MatemaTech byl věnován především prezentacím námětů i hotových výukových materiálů vytvořených na základě návštěv partnerských podniků, které se uskutečňovaly v období od dubna do října 2017, a navazující spolupráce s jejich reprezentanty. Kromě prezentace materiálů byly společně diskutovány také otázky metodického zpracování materiálů a dalšího směřování spolupráce s průmyslovými podniky. V rámci programu workshopu si jeho účastníci také vyslechli přednášku Automated Reasoning Tools in GeoGebra od Zoltána Kovácse, člena týmu vyvíjejícího program GeoGebra. Přednáška byla zaměřena na využití programu k modelování různých mechanismů a aplikace těchto modelů ve výuce na základní i střední škole.

Workshop měl 24 účastníků.

Galerie