POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
31.03.2017 - 01.04.2017
Typ akce: Workshop

Druhý společný česko-rakouský workshop projektového týmu se uskutečnil ve dnech 31. března a 1. dubna 2017 v hotelu Star v Lipně.

Druhý společný česko-rakouský workshop projektu MatemaTech byl věnován především prezentacím námětů pro výukové materiály, které vycházely z konkrétních zkušeností a poznatků učitelů zapojených do projektu i z prvních kontaktů s podniky a diskusi konkrétních kroků realizace spolupráce se zapojenými podniky Motor Jikov, Rohde Schwarz a ZVVZ. Diskusi předcházelo představení podniků jejich přítomnými zástupci. Workshop měl 29 účastníků.

Galerie