POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
25.11.2016 - 26.11.2016
Typ akce: Workshop

První společný česko-rakouský workshop projektového týmu se uskutečnil ve dnech 25. a 26. listopadu 2016 v hotelu Parkhotel v Hluboké nad Vltavou.

Prvního společného česko-rakouského workshopu projektu MatemaTech se účastnilo 28 členů projektového týmu z České republiky a Rakouska. Cílem workshopu bylo vzájemné seznámení členů týmu a diskuse a příprava společného postupu při řešení úkolů projektu. Mimo jiné byla diskutována podoba výukových materiálů, které v projektu vzniknou, konkrétní postup zapojení výrobních podniků do projektu a návrh pedagogického výzkumu, který bude v průběhu projektu realizován.

Galerie