POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
16.01.2018
Typ akce: Seminář

Další seminář učitelů v rámci projektu MatemaTech se konal 16. ledna 2018 v Linci na Univerzitě Johanna Keplera. Byli pozváni zainteresovaní pedagogové druhého stupně, kteří se zajímají o spolupráci na projektu a chtěli by otestovat vyvinuté materiály při vlastní výuce. Nejprve byl učitelům představen obsah projektu, cíl a současný pokrok projektu.

Další seminář učitelů v rámci projektu MatemaTech se konal 16. ledna 2018 v Linci na Univerzitě Johanna Keplera. Byli pozváni zainteresovaní pedagogové druhého stupně, kteří se zajímají o spolupráci na projektu a chtěli by otestovat vyvinuté materiály při vlastní výuce.

Nejprve byl učitelům představen obsah projektu, cíl a současný pokrok projektu. Osazenstvu byly prezentovány nově vyvinuté materiály a obsah minulých seminářů. Rovněž byly pedagogům předneseny výsledky a průběh žákovských kempů. Následně byly předány informace o sběru dat a učitelům byl objasněn způsob sběru dat na základě vypracovaných dotazníků a podkladů.

V závěrečné diskusi bylo dohodnuto, že nové materiály se schválí k pilotnímu testování a mohou se testovat na školách již od příštího pololetí. S tím související sběr dat lze rovněž spustit již na jaře.

Galerie