POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
02.02.2017
Typ akce: Seminář

Seminář pro učitele matematiky základních a středních škol Jihočeského kraje se konal 2. února 2017 v Českých Budějovicích v zasedacím sále hlavní budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2.

Cílem semináře bylo jednak seznámit přítomné s obsahem a cílem projektu, jednak prostřednictvím konkrétních ukázek demonstrovat možnosti využití konkrétních technických aplikací a poznatků přírodních věd ve výuce matematiky. Na semináři vystoupila odbornice na technické aplikace matematiky a geometrie (mj. editorka knihy Atlas geometrie) z Fakulty dopravní ČVUT v Praze, učitelé základních a středních škol a zástupci výrobních podniků z Jihočeského kraje, kteří v projektu spolupracují. Seminář měl 48 účastníků.

Galerie