POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
01.02.2018
Typ akce: Seminář

Seminář pro učitele matematiky základních a středních škol Jihočeského kraje se konal ve čtvrtek 1. února 2018 od 9 do 15 hodin v Českých Budějovicích v zasedacím sále hlavní budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2.

Cílem semináře bylo informovat přítomné především o jedné z klíčových aktivit projektu, spolupráci vyučujících a žáků zapojených základních a středních škol s průmyslovými podniky, a představit dosavadní výsledky této spolupráce. Jsou jimi výukové materiály založené na příkladech aplikace matematiky v technické praxi a v přírodních vědách. Materiály, které jsou umístěny na této webové stránce (viz rubrika Výukové materiály na stránce www.matematech.cz), byly prezentovány jejich autory, učiteli základních a středních škol. Na semináři vystoupili rovněž zástupci spolupracujících výrobních podniků z Jihočeského kraje a reprezentanti Jihočeské hospodářské komory, která je jedním z partnerů projektu. Seminář měl 46 účastníků.

Galerie