POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
27.09.2017 - 31.10.2017
Typ akce: Seminář

Na podzim se na JKU pořádaly dva dodatečné semináře pro pedagogy. Celkem tří půldenních akcích se účastníci a účastnice intenzivně vyrovnávali s těmito otázkami: Jak se dají aplikované úkoly a příklady kooperujících podniků efektivně zabudovat do výuky matematiky na druhém stupni? Jak lze pro tyto úkoly vyvinout nové pracovní listy GeoGebra tak, aby podporovaly efektivní integraci technologií do výuky matematiky? Jaké výukové metody se nejlépe hodí pro realizaci plánovaných obsahů výuky na druhém stupni?

Na podzim se na JKU pořádaly dva dodatečné semináře pro pedagogy. Celkem tří půldenních akcích se účastníci a účastnice intenzivně vyrovnávali s těmito otázkami:
Jak se dají aplikované úkoly a příklady kooperujících podniků efektivně zabudovat do výuky matematiky na druhém stupni?
Jak lze pro tyto úkoly vyvinout nové pracovní listy GeoGebra tak, aby podporovaly efektivní integraci technologií do výuky matematiky?

Jaké výukové metody se nejlépe hodí pro realizaci plánovaných obsahů výuky na druhém stupni?

 

V rámci volných pracovních fází se podařilo shromáždit mnoho návrhů, témat a nápadů na výuku. Vzniklé výukové koncepty byly zpracovány v malých skupinkách a dále rozvíjeny na základě zpětné vazby přítomných kolegyň a kolegů.

Galerie