POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
22.03.2019 - 23.03.2019
Typ akce: Workshop

Osmý společný česko-rakouský workshop se uskutečnil ve dnech 22. a 23. března 2019 ve Studijním centru Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Osmý společný česko-rakouský workshop se uskutečnil ve dnech 22. a 23. března 2019 ve Studijním centru Státního hradu a zámku Český Krumlov (https://www.zamek-ceskykrumlov.cz/cs/Studijni-centrum)). Na programu jednání workshopu byla kromě tradiční diskuse o vytvářených výukových materiálech také příprava programu nadcházejících akcí projektu, především společného rakousko-českého workshopu a závěrečné konference projektu, diskutovány byly rovněž aktuální otázky tvorby společné dvojjazyčné publikace projektu MatemaTech. Workshop měl 23 účastníků.

Informace o místě konání workshopu a jeho detailní program jsou spolu se všemi souvisejícími materiály dostupné na adrese https://www.geogebra.org/m/jquw3msm.

Galerie