POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
18.06.2018
Typ akce: Seminář

Další přeshraniční soustředění žáků se zájmem o matematiku z Horního Rakouska a z jižních Čech v Neue Mittelschule St. Peter am Wimberg se konalo 18. 6. 2018.

Další přeshraniční soustředění žáků se zájmem o matematiku z Horního Rakouska a z jižních Čech v Neue Mittelschule St. Peter am Wimberg se konalo 18. 6. 2018. Za jihočeskou stranu se zúčastnili žáci ze dvou základních škol, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a ZŠ Sepekov, celkem 38 žáků a 4 učitelé. Žáci pracovali ve smíšených skupinách, ve kterých společně řešili rozličné matematické problémy na úrovni učiva základní školy, které souvisely se zaměřením projektu MatemaTech. Povaha problémů byla volena tak, aby se v nich propojovala školní matematika s technickými aplikacemi a přírodními vědami. Zúčastnění žáci se shodli na velmi pozitivním hodnocení celé akce. Oceňovali jednak to, že se přirozenou formou poučili o spojitosti matematiky s praxí a o podobě výuky matematiky v partnerské zemi, jednak to, že se při tom pobavili a poznali své vrstevníky z druhé země a dokázali s nimi smysluplně spolupracovat.