POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.03.2019
Typ akce: Seminář

V pátek 29. 3. 2019 se uskutečnil česko-rakouský matematický workshop v malebném městě Krems an der Donau. Soustředění se zúčastnilo 43 českých a asi 20 rakouských žáků ve věku od 10 do 17 let. Žáky z Čech doprovázelo 6 učitelů.
V pátek 29. 3. 2019 se uskutečnilo společné rakousko-české soustředění žáků se zájmem o matematiku v malebném městě Krems an der Donau.
Soustředění se zúčastnilo 43 českých a kolem 20 rakouských žáků ve věku od 10 do 17 let. Žáky z Čech doprovázelo 6 učitelů. Po přivítání paní ředitelkou tamní školy se žáci po procvičení a zopakování základních ovládacích prvků programu GeoGebra věnovali řešení matematických úloh. Na závěr tohoto bloku si žáci ve skupinkách vyzkoušeli nalézt pod vedením lektora tzv. Eulerovu přímku v trojúhelníku. Velmi zajímavá byla prohlídka budovy školy, neboť patří k největším a nejlépe vybaveným v celém Rakousku. Po společném obědě ve školní menze se žáci při procházce seznámili s historií města Krems a byli upozorněni na významné architektonické prvky tamní zástavby, které měly vztah k matematickému učivu. Čeští žáci také sehráli s rakouskými kamarády přátelské utkání ve fotbale s výsledkem 1:2 ve prospěch Rakušanů. 
Návštěva školy v Kremsu byla bezesporu úspěšnou startovací aktivitou pro budování dalších společných přátelských aktivit mezi oběma gymnázii.

Galerie