POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
02.06.2017 - 30.06.2017
Typ akce: Seminář

V rámci projektu MatemaTech se konala na JKU v červnu a červenci 2017 první čtyři polodenní soustředění pro žáky 3. až 6. ročníků. Přitom se se žáky různých ročníků a tříd poprvé otestovaly dvě sady výukových materiálů vyvi

V rámci projektu MatemaTech se konaly na JKU v červnu a červenci 2017 první čtyři polodenní tábory pro žáky 3. až 6. ročníků. Přitom se se žáky různých ročníků a tříd poprvé otestovaly dvě sady výukových materiálů vyvinutých pro tento projekt. Téma těchto výukových materiálů bylo vybráno na základě interview vedeného se společností “Invest Design GmbH”, která spolupracuje s projektem. V interview bylo zdůrazněno, jak důležité je vědomé a odpovědné zacházení s penězi jak pro zaměstnance, tak i pro zákazníky finanční instituce.

Aby se dětem poskytl pokud možno hravý přístup k tomuto tématu, byly vyvinuty tyto první výukové materiály pro úvodní ročník druhého stupně a byly adaptovány také pro první stupeň.

Euro detektivové – Jak dobře znáš naše peníze?
Tato sada výukových materiálů byla vyvinuta pro 3. až 6. třídu a obsahuje proto materiály s upraveným stupněm obtížnosti pro konkrétní ročník. V rámci několika stanovišť se žáci učí přesně znát eurové bankovky a jejich bezpečnostní prvky i eurové mince zemí eurozóny. Sestavují různým způsobem rozmanité peněžní částky, počítají peníze a mohou při řešení napínavých detektivních úloh ukázat, co se všechno naučili. Přitom se navzájem kombinují nejrůznější materiály a pracovní postupy, interaktivní úkoly se samozřejmě řeší na tabletu.

Euro-Detektivové – Euru na stopě.
Tato sada výukových materiálů byla vyvinuta pro 6. až 8. ročník s tím, že i zde byly všechny úkoly upraveny pro příslušné věkové skupiny a tak jsou k dispozici v různém stupni obtížnosti. V rámci napínavého detektivního příběhu se má pomocí celé řady různých stanovišť odhalit padělatel peněz. Přitom se žáci učí přesně poznat eurové bankovky a jejich bezpečnostní prvky, zkoumají eurové mince různých zemí, řeší zapeklité hádanky a vícehodnotové úlohy a počítají s různými eurovými a centovými částkami. I zde se různým způsobem používají tablety, ať už je to pro hledání a rešerše na internetu nebo pro řešení interaktivních úkolů ohledně eura.