POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.06.2018
Typ akce: Výstava

Setkání s matematikou a technikou, akce projektu MatemaTech pro širokou veřejnost, se uskutečnila dne 14. června 2018 od 10:00 do 18:00 v pavilonu T1 na Výstavišti České Budějovice při příležitosti veřejné akce Dobrodružství s technikou pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou.

Prostřednictvím šesti interaktivních stanovišť byly představeny vybrané možnosti, jak lze vyučovat matematiku na základní a střední škole s důrazem na její propojení s přírodovědnými a technickými obory a její přímou vazbu s reálným životem. Jednalo se o prezentaci konkrétních poznatků a vybraných výstupů spolupráce partnerů projektu se základními a středními školami a s průmyslovými podniky.

Každé ze šesti stanovišť bylo vybaveno posterem, na němž bylo přehlednou a srozumitelnou formou prezentováno příslušné téma, a pomůckami a doprovodnými materiály, s jejichž pomocí účastníci akce řešili konkrétní problémy související s daným tématem. O tuto činnost byl mezi přítomnými žáky základních a středních škol i jejich doprovodem velký zájem.

Šest tematicky zaměřených posterů bylo doplněno ještě třemi postery informujícími o spolupráci s průmyslovými podniky, roll-upem projektu a plakáty informujícími návštěvníky o cílech projektu MatemaTech a jeho financování z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020.  Celého Dobrodružství s technikou, jehož součástí setkání s matematikou a technikou se zúčastnilo více než 4000 návštěvníků, dětí i dospělých.

Galerie