POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
13.06.2019
Typ akce: Výstava

Setkání s matematikou a technikou, akce projektu MatemaTech pro širokou veřejnost, se uskutečnila dne 13. června 2019 od 10:00 do 18:00 v pavilonu T1 na Výstavišti České Budějovice při příležitosti veřejné akce Dobrodružství s technikou 2019 pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou.

Setkání s matematikou a technikou, akce projektu MatemaTech pro širokou veřejnost, se uskutečnila dne 13. června 2019 od 10:00 do 18:00 v pavilonu T1 na Výstavišti České Budějovice při příležitosti veřejné akce Dobrodružství s technikou 2019 pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou.

Prostřednictvím šesti interaktivních stanovišť byly představeny vybrané možnosti, jak lze vyučovat matematiku na základní a střední škole s důrazem na její propojení s přírodovědnými a technickými obory a její přímou vazbu s reálným životem. Jednalo se o prezentaci konkrétních poznatků a vybraných výstupů spolupráce partnerů projektu se základními a středními školami a s průmyslovými podniky.

Galerie