POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.06.2017
Typ akce: Seminář

V polovině června se na Univerzitě Jana Keplera v Linci konal první seminář pro učitele, jehož se zúčastnili pedagogové z týmů projektu JKU a také zájemci z řad učitelů z jiných hornorakouských škol.

V polovině června se na Univerzitě Johanna Keplera v Linci konal první seminář pro pedagogy, jehož se zúčastnili pedagogové z týmů projektu JKU a také zájemci z řad učitelů z jiných hornorakouských škol. Zastoupeny byly rovněž nové střední školy a také všeobecně vzdělávací vyšší školy (AHS nižší a vyšší stupeň) a odborné vyšší školy. Cílem semináře bylo představení projektu MatemaTech a první seznámení účastníků. Byly představeny partnerské podniky spolupracující na projektu s tím, že důraz se kladl na matematické aplikace používané v podnicích. Následně účastníci společně hledali spojení s učebními plány jednotlivých typů škol a shromáždili další nápady pro realizaci při vývoji výukových materiálů. Na závěr byl diskutován průběh projektu v příštím školním roce, další vývoj výukových materiálů a také realizace pilotního testování těchto materiálů v různých školách.