POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
30.01.2019
Typ akce: Seminář

Seminář pro učitele matematiky základních a středních škol Jihočeského kraje se konal ve středu 30. ledna 2019 od 9 do 15 hodin v Českých Budějovicích v zasedacím sále Jihočeské hospodářské komory, Husova 9 (www.jhk.cz). Jihočeská hospodářská komora je jedním z partnerů projektu MatemaTech.

Cílem semináře bylo informovat přítomné o pokrocích v klíčových aktivitách projektu MatemaTech, tj. v organizování společných česko-rakouských seminářů pro žáky základních a středních škol se zájmem o matematiku a v tvorbě výukových materiálů představujících matematiku jako důležitou součást běžného života i technické praxe (viz www.matematech.cz). Jednotlivé příspěvky na semináři byly věnovány konkrétním příkladům uvedených aktivit.

Úvodní přednášku pronesl Andreas Lindner z Rakouska, středoškolský učitel, který se zároveň věnuje přípravě budoucích učitelů na Univerzitě Jana Keplera v Linci a je jedním z klíčových členů týmu, který vyvíjí program GeoGebra. Přednáška GeoGebra byla pronesena v angličtině. Seminář měl 47 účastníků.

Galerie