POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
29.08.2018
Typ akce: Seminář

Seminář pro učitele matematiky základních a středních škol Jihočeského kraje se konal 29. srpna 2018 v Českých Budějovicích v budově Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10.

Cílem semináře bylo představit konkrétní výukové materiály, které propojují učivo matematiky s konkrétními aplikacemi v technické praxi nebo v přírodních vědách.  Materiály byly spolu s konkrétními zkušenostmi s jejich použitím ve výuce představovány jejich autory, učiteli základních a středních škol, kteří se podílejí na řešení projektu MatemaTech – Matematickou cestou k technice. Část semináře byla pojata formou několika krátkých tvořivých kurzů, ve kterých účastníci aktivně vytvářeli a využívali vybrané materiály. Na semináři vystoupili kromě spolupracujících učitelů matematiky základních a středních škol také pracovníci Katedry matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a hosté z partnerské Johannes Kepler Universität Linz. Úvodní přednášku, věnovanou STEM vzdělávání a směrům možné spolupráce mezi STEM centry na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Johannes Kepler Universität Linz pronesl prof. Dr. Markus Hohenwarter, ředitel Linz School of Education, JKU.

Galerie