POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
24.02.2020
Typ akce: Ostatní

V procesu řízení změn nebo při zavádění nových projektů hraje klíčovou roli management pedagogických institucí, který významně ovlivňuje úspěšnost projektů.

Správná příprava a podpora vedoucích pracovníků pomáhá dlouhodobě upevňovat nové pedagogické postupy v praxi. V našem projektu proto chceme zajistit cílenou kvalifikace vedoucích pracovníků.

V rámci synergických projektů EduSTEM (AT-CZ) a BIG_inn (AT-HU) vznikne jako společný přeshraniční a meziprojektový produkt příručka k udržitelnému řízení inovací a vedení ve vzdělávacích institucích.

Za tímto účelem byla všemi partnery projektu založena přeshraniční skupina expertů („Think Tank“) s cílem formulovat 6 tematických oblastí jako ústřední oblasti kvalifikace pro řízení inovací. Jednotliví partneři projektu budou regionálně implementovat obsahy seminářů prostřednictvím různých forem školení a tematických oblastí. Získané zkušenosti budou reflektovány experty a na konci projektu budou shrnuty v příručce.

První setkání „Think Tank“ se konalo ve Vídni dne 24. února 2020 za účasti 15-ti expertů z Vídně, Dolního Rakouska, Burgenlandu, kraje Vysočina a Maďarska.

Vzhledem k situaci COVID-19 bylo příští setkání nahrazeno dotazníkem expertů pomocí reflexních listů.